குப்பைகள்

எனக்கு தெரியும்! என்றாவது ஒரு நாள் நீ இங்கு வருவாய் என..

andriod around INR 10000

This weekend I planned to bring home an android mobile around INR 10000. Searching in the web for filtering my requirements is too pain to make a right choice.I don't have much more expectations. Here's my simple requirements;
 • A decent processor [600 MHz +]
 • Internal memory with 512MB+ and support minimum of 16+ GB external memory
 • GPS , for geo-tagging pictures , mapping
 • Wi Fi , for surfing web on the go, & cutting data cost
 • Better camera [5MP+] with LED Flash
 • It must hackable to support VoIP , [Calls over Skype / GTalk]
 • Whatever TFT Touch [Capacitive/Resistive] , I prefer 3.2" Display with 320*480 px
 • Physical Key board
 • Rear Camera for Video Chat
 • And the related features,
After spending hours again into my laptop for searching a mobile under my budget INR 10000 , I noted some points.
 • There's no site to compare mobiles from my perspective providing technical info , ie., processor,memory
 • They all need site hit .No care about consumers.No proper guides.
 • Some sites provide detail on each mobile , but not in comparable format.
 • Even though some leading mobile shops provide facility to compare , they're not useful to me , as they come to say NotePad & VLC are installable with our new computer, kind of promises, that I don't want

Finally I decide to have one such thing myself.You can now able to compare almost all brand/models in one place.My Blog.
And finally I prefer to go with Videocon V7500.
Hope this information useful to you all. Have a great android'ing
[NB] The prices may vary.I provide the least.Please check in your locality.

Rock-Cut paint!


Rock-Cut paint!
Originally uploaded by Kesavan Muthuvel
Any one can resolve this paint mystery for me.

அனலென காமம்
•அனலென காமம்
கனலென காதல்
மணல் திரித்த மஞ்சள்
கழுத்தில் முடிந்த கதையுது.

•கங்கையெனன காதல் இது.
எங்கு பொங்குது?எத்துணை பொங்குது?
பாவமெது?மோட்சமெது?
மங்கை மிதக்கும் பாற்கடலோ?

•உள்ளங்கால் பிடித்த போது,
உச்சி முகர்ந்த போது,
உதடு முத்தமிட்ட போது,
உணரவில்லை., பொய்யென இவை.

•ஒலிக்கவேண்டிய மேளம் - எனக்கு
ஒப்பாரியாய் ஏன் அழுகிறது?
விழித்திருக்க வேண்டிய இரவு - ஏன்
சுருண்டு இருண்டிருக்கிறது?

•நீயும்,நானும் சமைப்போம்.
ரசமெல்லாம் இனிக்கும்.
பிசைந்து ஊட்டும் போது
புளிப்பு ஏது? புலன் ஏது?

•எனக்கான மஞ்சள் நீர்த்தோ?
உனக்கென நீராடிவிட்டாய்.
வெற்றிடம் வெல்லும் காற்றென
வியாப்பித்துவிட்டாய் மனமெங்கும்.


மு.கேசவன்
2009-04-01Turritopsis nutricula: World's only 'immortal' creature

Jellyfish usually die after propagating but Turritopsis reverts to a sexually immature stage after reaching adulthood and is capable of rejuvenating itself.Marine biologists say the jellyfish numbers are rocketing because they need not die.

The 4-5mm diameter creature, technically known as a hydrozoan, is the only known animal that is capable of reverting to its juvenile polyp state.

Theoretically, this cycle can repeat indefinitely, rendering it potentially immortal.

The jellyfish are originally from the Caribbean but have spread all over the world. Found in warm tropical waters Turritopsis is believed to be spreading across the world as ships’ ballast water is discharged in ports.

Though solitary, they are predatory creatures and mature asexually from a polyp stage.

The jellyfish and its reversal of the ageing process is now the focus of research by marine biologists and geneticists. It is thought to achieve the feat through the cell development process of transdifferentiation, in which cells transform from one type to another.

The switching of cell roles is usually seen only when parts of an organ regenerate. However, it appears to occur normally in the Turritopsis life cycle.

Wiki : http://en.wikipedia.org/wiki/Turritopsis_nutricula

Thanks:
 • timesonline.co.uk
 • emilydamstra.com
 • telegraph.co.uk
 • paleobio.org
 • zmescience.com

New "Rainbow Glow" Jellyfish Found

March 16, 2009—Look on the bright side—this luminous new jellyfish species doesn't sting.

Jellyfish expert Lisa Gershwin caught the unnamed species in early March while swimming near a jetty off the Australian island of Tasmania with a "phototank"—a small aquarium that makes it easy to photograph sea life.

The jellyfish does not emit its own light, as bioluminescent creatures do. (Related: "Monster Glowing Squid Caught on Camera.")

Rather, its rainbow glow emanates from light reflecting off the creature's cilia, small hairlike projections that beat simultaneously to move the jellyfish through the water.

(See a blue jellyfish swarm photo taken in Australia.)

Though the glowing jelly is Gershwin's 159th species discovery in Australia, she still finds the discovery "simply splendid."

For one, the jelly is relatively large—5 inches (13 centimeters) long.

The new species also belongs to Ctenophora, a "strange and poorly known" group of animals, said Gershwin, curator of natural science at the Queen Victoria Museum and Art Gallery in Tasmania.

The invertebrate is also incredibly fragile—it shatters as soon as it touches a net, she said.

"So it begs the question," Gershwin said by email, "of how many fragile species are out there, right under our noses, that we have overlooked. … "

—Christine Dell'Amore

Photograph courtesy Martin George/QVMAG

Thanks: National Geographic News
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/03/090317-new-rainbow-jellyfish-picture.html?source=email_wn_20090320&email=wn